Chủ Nhật, Tháng Tư 21, 2024
Sinh Cafe Tour Hà Nội uy tín nhất
Plugin Install : Cart Icon need WooCommerce plugin to be installed.

Chính sách bảo mật

Đây là cách chúng tôi thực hiện việc sử dụng cookie trên trang web và cũng là cách chúng tôi xử lý và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn:

CÁC COOKIES

Cookie là một file thông tin nhỏ yêu cầu được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn. Một khi bạn đồng ý, file này sẽ được lưu trữ và hỗ trợ phân tích lưu lượng truy cập trang web hoặc thông báo khi bạn truy cập một trang web cụ thể.

Các cookie cho phép ứng dụng trang web phản hồi thông tin cá nhân. Ứng dụng có thể điều chỉnh hoạt động để đáp ứng nhu cầu, sở thích và không thích của bạn bằng cách thu thập và lưu trữ thông tin về sở thích của bạn. Chúng tôi sử dụng cookie lưu lượng để xác định trang nào đang được sử dụng, hỗ trợ phân tích dữ liệu và cải thiện trang web của chúng tôi để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này cho mục đích phân tích thống kê và sau đó sẽ xóa dữ liệu khỏi hệ thống. Ngoài ra, cookie giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm trực tuyến của bạn bằng cách theo dõi trang bạn thấy hữu ích hoặc không hữu ích.

Cookie không thể giúp chúng tôi truy cập máy tính của bạn hoặc thông tin nào khác ngoài dữ liệu bạn chọn chia sẻ với chúng tôi. Bạn có thể chọn chấp nhận hoặc từ chối cookie. Hầu hết các trình duyệt tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn có thể thay đổi cài đặt để từ chối cookie nếu bạn muốn. Điều này có thể làm giảm hiệu suất và trải nghiệm trực tuyến của bạn.

THANH TOÁN & BẢO MẬT

Thanh toán được thực hiện thông qua việc chuyển khoản từ ngân hàng và không thực hiện thanh toán trực tiếp trên trang web.

CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

Chúng tôi thu thập các thông tin như tên, địa chỉ, email, số điện thoại và nội dung đặt tour của bạn để cung cấp dịch vụ hoàn chỉnh và cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cam kết không bán, phân phối hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự cho phép hoặc yêu cầu theo luật định. Chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng của bạn và cam kết bảo vệ quyền riêng tư và tính bảo mật của thông tin cá nhân của bạn.

BẢO MẬT THÔNG TIN

Chúng tôi đảm bảo rằng thông tin của bạn được bảo mật và sử dụng các hệ thống và quy trình quản lý phù hợp. Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên được ủy nhiệm truy cập thông tin cá nhân để thực hiện nhiệm vụ của họ.

CÁC ĐƯỜNG LINK

Trang web hoặc email của chúng tôi có thể chứa đường link đến các trang web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về quyền riêng tư đối với thông tin bạn cung cấp khi truy cập các trang web khác, và chúng tôi khuyên bạn đọc kỹ Chính sách về Quyền riêng tư của họ.

CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ & COOKIE

Chúng tôi có quyền thay đổi cách chúng tôi sử dụng cookie và xử lý thông tin cá nhân của người sử dụng. Chính sách này có thể được cập nhật để phản ánh những thay đổi mới nhất. Chúng tôi khuyến cáo bạn kiểm tra chính sách này thường xuyên để theo dõi những thay đổi và sử dụng website của chúng tôi chỉ khi bạn chấp nhận các điều khoản hoặc sửa đổi của chúng tôi.